Isplata dividendi – program

Naletila sam na ovu stranicu, nekad davno kad sam tražila kako da dobijem bolji pregled dividendi. Iako je na švedskom, onako motivirajuća je jer ima prilično dobar pregled koja firma koliko i kad isplaćuje. Ovo je tek početak tako da vjerujem da kako vrijeme prolazi tako će i stranica postati bolja.

https://aktieutdelningar.now.sh

Slika kako može izgledati.

Riječi u prevodu:

Portföljvärde=vrijednost portfolia, portföljfördelning,=raspodijela portfolia, branschfördelning=raspodijela branši, Dag=dan, Timme=sat, Första halvåret=prvo polugodište, andra halvåret=drugo polugodište.

Summa sumarum, jednostavan i motivirajući program koji grafički pokaže stanje portfolia.

Leave a Reply