Stanje 2020 Oktobar

Oborila sam svoje/ naše rekorde što se tiče vrijednost portfolia. Kroz Coronakrizu sam dio ušteđevine investirala u dionice. Prije corona-krize je berza po meni bila precjenjena. Ušla sam u berzu sa više 100 000 kruna (~ 9500 €) u roku mjesec dva kad je najveća kriza bila. Dodatno redovno (mjesečno/ sedmično) kupujem dionice i fondove.

Moja strategija je da toliko imam uloženo u berzi da mi dividende pokriju troškove života.

Prvi cilj je pokriti kiriju od jednog stana. Za to mi treba 43000 kruna dividende. Trenutno pokrivam oko 12% godišnje kirije što znam ali nisam još sjela i tačno izračunala koliko sam dividende primila jer imam dionice u tri razne banke pa treba sjesti i to izračunati.

Drugi cilj bi bio da pokriva ostatak troškova.

Očekujem da ću slijedeće godine dobiti dosta više dividende jer je dosta firmi suspendiralo dividende ove godine.

Dalje štedimo za kupovinu kuće ili stana. Suma koja nam za to treba je basnosnovna. Ali ubijeđena sam da ćemo postići to ako ovako nastavimo.

Štedimo mnogo, razmislimo šta nam treba kad kupujemo i ne razbacujemo se. Smatram da smo dobili bolji balans u životu otkad smo počeli paziti šta kupujemo.

Čovjek bi pomislio da se puno manje “uživa” u životu ali je to u stvari obratno. Jednostavno aktivno odlučujemo da li kupovati gluposti, da li nam treba to i često primjetim da nam ne treba TO što bi inače spontano kupili.

Na mjesečnoj bazi kupujem slijedeće fondove:

Ovo nije savjet za kupovanje već prikazujem fondove koje ja redovno kupujem.

Da li vi ulažete u vrijednosne papire?

Leave a Reply